Agenda 2012

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 2012        
01-01-2012 Bidler / KkW / Jeugdsoos SZDRNZLL Nieuwjaarfeest Wergea De Bidler
20-01-2012
Jeugdtoaniel Halbertsma Ienakters Wergea De Bidler
21-01-2012 Jeugdtoaniel Halbertsma Ienakters
Wergea De Bidler
27-01-2012 Toaniel selskip Warten Boerebont Wergea De Bidler
28-01-2012 Toaniel selskip Warten Boerebont Wergea De Bidler
Februari 2012        
Maart 2012        
02-03-2012 Halbertsma Toaniel Moulin Rouge Wergea De Bidler
03-03-2012 Halbertsma Toaniel Moulin Rouge Wergea De Bidler
09-03-2012 Halbertsma Toaniel Moulin Rouge Wergea De Bidler
10-03-2012 Halbertsma Toaniel Moulin Rouge Wergea De Bidler
11-03-2012 (15.00 oere) Halbertsma Toaniel Moulin Rouge Wergea De Bidler
16-03-2012 Halbertsma Toaniel Moulin Rouge Wergea De Bidler
17-03-2012 Halbertsma Toaniel Moulin Rouge Wergea De Bidler
24-03-2012 Leeuwarder Accordeon Ensemble en Gurbe Douwstra Concert Wergea De Bidler
30-03-2012 Kulturele Kommisje Wergea Fryslân Sport Wergea De Bidler
April 2012        
13-04-2012 Slútjûn STAF Halbertsma Toaniel Moulin Rouge Drachten De Lawei
14-04-2012 Slútjûn STAF Halbertsma Toaniel Moulin Rouge Drachten De Lawei
27-04-2012 Toanielselskip Warten Ienakters jeugd Warten It Skuthus
28-04-2012 Toanielselskip Warten Ienakters jeugd Warten It Skuthus
Mei 2012        
Juni 2012        
Juli 2012        
18-07-2012 Basisschool De Twamester Musical Wergea De Bidler
Augustus 2012        
18-08-2013 Huldiging Marit Bouwmeester   Warten Stoombootshaed
September 2012        
Oktober 2012        
November 2012        
December 2012