Agenda 2020

Datum: Groep: Voorstelling: Plaats: Zaal:
Januari 2020
Februari 2020
07+08-02-2020 Toanielselskip Warten It lit de pastoar kâld Wergea De Bidler
26-02-2020 De Plankewrotters Premiere Wat in skrik! Stiens De Hege Stins
Maart 2020
06+07-03-2020 De Plankewrotters Wat in skrik! Stiens De Hege Stins
20-03-2020 Jeugdsoos De Roekeflecht Warten's got talent Warten OBS De Finne
27+28-03-2020 Halbertsma Wergea Swart is sa tryst Wergea De Bidler
April 2020
Mei 2020
Juni 2020
Juli 2020
Augustus 2020
September 2020
11, 12, 14, 15 en 17-09-2020 Iepenloftspul Warten   Warten  
Oktober 2020
November 2020
December 2020